The Good Roll Foundation

Why don't you take a look at our brand new Foundation website!
"Stiftelsen The Good Roll tar sikte på å gjøre bærekraftige sanitærfasiliteter tilgjengelige, og dessuten alt som direkte eller indirekte er relatert til det ovennevnte eller som kan være gunstig for dette, alt i den videste forstand av ordet."
Kort sagt: Stiftelsen vår er der for å sikre at pengene vi samler inn fra salget av rullene våre, blir brukt på best mulig måte til å bygge sanitæranlegg, uten å skape fortjeneste.
Hvert eneste år donerer Den Gode Rullen 50 % av nettofortjenesten sin til å bygge toaletter i utviklingsland. Dette er (netto) fortjeneste som blir igjen etter at kostnader til personal og kontorhusleie har blitt trukket fra. Da vi har tro på entreprenørskapet og formålet/visjonen vår, ønsker vi å holde av et maksimalt beløp som vi reserverer for donasjonen til SIMAVI for bygging av toaletter. Dette er årsaken til at vi har fastsatt driftskostnadene til et maksimum på 20 %. Dersom kostnadene overstiger 20 %, vil de ekstra kostnadene bli trukket fra overskuddsandelen og ikke bli belastet stiftelsen vår. På denne måten forblir vi fullt fokusert på oppdraget vårt, nemlig å bygge toaletter og å forbedre menneskers liv i disse landene der de ikke har denne primære "grunnleggende innretningen".... Vi driter ikke i det!1. mars hvert regnskapsår publiserer vi de årlige finansrapportene våre, og disse er bekreftet av en regnskapsfører. Donasjonen går til stiftelsen vår, som distribuerer midlene mellom prosjektene med for eksempel SIMAVI. Diagrammet vårt viser hvor mange toaletter vi har bygget og kommer til å bygge. Dette gjør diagrammet delvis fiktivt, men det gir alltid et godt bilde av formålet vårt, aktuelle prosjekter og hvordan tellerens tilstand vil være hvis vi utarbeider de årlige tallene våre.  
Vil du vide mere om os? Læs vores årsberetning 2020-2021, og klik her.

🚽 WE BUILD TOILETS 🚽

Beneath you will find a few of our projects. Check out our foundation website for more: www.thegoodrollfoundation.com
Zongo, Accra
Da Awatul islamic School Accra
Bob School, Ghana

DE BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅLENE (SDGs) OG DEN GODE RULLEN

SDG'er, hvad skal jeg forestille mig? Dette er sytten mål for Bæredygtig Udvikling eller Bæredygtige Udviklingsmål for at gøre verden til et "bedre sted i 2030", skriver De Forenede Nationer (FN) i deres forslag til en ny global dagsorden. Det første og vigtigste mål er at afslutte ekstrem fattigdom, der ifølge FN er "den største udfordring i vores tid". Der er også mål om sundhed, uddannelse og rent drikkevand, men også mål om bæredygtig energi, mindre ulighed og bekæmpelse af klimaændringer.
Med The Good Roll bidrager vi direkte til mål 6: Sikre adgang til bæredygtig vandforvaltning og sanitet for alle. Rent drikkevand og god og ren sanitet har en positiv indflydelse på andre globale mål såsom fødevaresikkerhed, uddannelse og sundhed. Rene toiletter i skolerne sikrer, at flere piger går i skole, selv når de har deres menstruation. At børn generelt er mindre modtagelige for sygdomme, og på den måde kan vi bidrage til en enkelt uddannet ungdom, der kan bidrage til deres økonomi. Desværre dør millioner af mennesker hvert år af sygdomme forårsaget af dårlig hygiejne, og det har en direkte indvirkning på den lokale økonomi. Siden 1990 har 2,6 milliarder mennesker haft adgang til rent drikkevand, men 1,8 milliarder mennesker henter stadig deres drikkevand fra forurenede kilder. Derudover kan 2,4 milliarder mennesker i verden endnu ikke bruge rene toiletter og andre sanitære faciliteter. Der blev i det sjette mål fastslået omkring vandkvalitet, at alle i 2030 skulle have adgang til rent drikkevand og bruge rene og gode sanitære faciliteter. Meget affald bliver stadig smidt ud i vand. For at forbedre vandkvaliteten skal denne forurening stoppes, og spildevand skal renses oftere. Alle lande skal også have et velfungerende vandforvaltningssystem inden 2030.