Zongo project is done!

Ondanks de corona zijn we erg blij dat ons project in Zongo (Ghana) is afgerond.Voor ons een extra speciaal project omdat 1 van onze partners hier is geboren voordat hij naar Nederland kwam. We hebben hier toiletten gebouwd bij een meisjesschool midden in de sloppenwijken van Ghana. Deze school had geen sanitaire voorzieningen en dit bracht zoals je je kan voorstellen de nodige uitdagingen met zich mee. De leerlingen zijn nu nog thuis vanwege Corona maar gaan begin volgende week weer naar School. We kunnen niet wachten totdat ze de verrassing kunnen zien en weer een veilige en schone plek hebben voor hun sanitaire behoeftes. Extra belangrijk in tijden van Corona.
Speciale dank gaat uit naar onze lokale man; Allan Thopson- CSR manager The good Roll Africa. 
Keep rolling with us

  • We are rolling out positivity!

    Lees meer

  • Over onze sociale werkplaats en waarom we hier trots op zijn

    Lees meer