The Good Roll is nu officieel ISO gecertificeerd!

Drum rolls!! Wij zijn beretrotse poeperds, want kleine jongens worden groot en wij behoren nu ein-de-lijk tot de grote jongens! The Good Roll is namelijk officieel (!!) ISO gecertificeerd!

ISO 9001 en 14001 zijn belangrijke standaarden voor onze managementsystemen. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl ISO 14001 eisen stelt aan ons milieumanagementsysteem.

Wat is een managementsysteem?
Een managementsysteem is het raamwerk dat bestaat uit: beleid, processen, functies, standaarden, richtlijnen en instrumenten om te garanderen dat een organisatie of een deel ervan zijn doelen kan realiseren.

Door middel van deze twee certificaten, garandeert The Good Roll dat we efficiënt en veilig werken. Onze werkzaamheden en werkprocessen worden goed beheerst en duurzaamheid streng beproefd.

ISO 9001
De ISO 9001 is als eerder genoemd, een internationaal erkende maatstaf met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een normering voor transparantie en betrouwbaarheid. Controleren of ons systeem werkt is een essentieel onderdeel van ISO 9001. Hierbij worden er interne audits uitgevoerd om te controleren hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem werkt. Dit is bij ons dus goedgekeurd!

Waar zijn de standaarden op gebaseerd?
Meerdere kwaliteitsmanagement principes! Inclusief: sterke klantgerichtheid, motivatie en implicatie van topmanagement, het procesbenadering en continue verbetering.

Dit komt terug in alle onderdelen van het proces in The Good Roll dat onze producten voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze producten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze (potentiële) party poopers.

Wat houdt deze certificaat in?
Zoals eerder benoemd, kunnen we met dit certificaat onze Good Rollers geruststellen met het feit dat wij onze party poopers altijd consistent, topkwaliteit producten bieden.

Wist je dat: er meer dan 1 miljoen ISO 9001 gecertificeerde bedrijven en organisaties zijn in meer dan 170 landen? En wij zijn daar nu eentje van!

ISO 14001
Evenals de ISO 9001, is de ISO 14001 een wereldwijd erkende norm, maar op het gebied van milieumanagementsysteem. ISO 14001 bevat de criteria voor een milieubeheersysteem en kan daardoor worden gecertificeerd. De norm schetst een kader dat een bedrijf of organisatie kan volgen om een effectief milieubeheersysteem op te zetten. Dit is dus perfect voor een duurzaam bedrijf zoals wij!

Voor wie is het nu eigenlijk van belang?
Dit systeem is ontworpen voor elk type organisatie, ongeacht activiteit en sector. Het certificaat kan het management, de werknemers van het bedrijf, evenals externa belanghebbenden, de zekerheid bieden dat de milieu-impact wordt gemeten en verbeterd.

Wat is het verschil tussen deze certificaat en anderen?
ISO 14001 bevat eisen met richtlijnen voor het gebruik die betrekking hebben op milieusystemen. Andere certificaten van ISO richten zich op specifieke benaderingen zoals audits, communicatie etikettering en levenscyclusanalyse, maar ook milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering.

Wist je dat: Er meer dan 300.000 certificeringen voor ISO 14001 in 171 landen over de hele wereld zijn? Ook daar zijn wij nu officieel eentje van!

Meer weten over ISO-certificeringen? Klik hier

Keep rolling with us

  • The Good Roll Foundation & Research

    Lees meer