WIPE FOR WILDIFE 🐅WITH THE GOOD ROLL 🚽

Je wist vast al dat normaal toiletpapier gemaakt is van vers gekapt hout, terwijl gerecycled toiletpapier afkomstig is van 100% post-consumer papierafval zoals boeken en gebruikt papier. Gerecycled toiletpapier houdt daarom bomen in de grond en zorgt er dus voor dat ze kunnen doen waar ze het beste in zijn: het schoonhouden van onze lucht!

🌳 Alle bomen hebben waarde, sommige bieden leefgebied voor dieren in het wild, ze beschermen de bodem tegen erosie en ze houden onze lucht schoon. Er is wereldwijd meer dan genoeg afval papier dat we kunnen gebruiken voor ons toilet, kortom; Bomen horen te leven en niet te worden doorgespoeld!

Wees daarom geen bomen spoeler en gebruik gerecycled papier van The Good Roll!

Goed voor je bips en goed voor de planeet!  


VERANDER DE WERELD MET TOILETPAPIER

Stel je eens voor dat je moet leven zonder toilet en je ’s avonds alleen in het donker naar buiten moet om een privéplekje te vinden.

Wie niet beschikt over een toilet moet in onhygiënische omstandigheden zijn behoefte doen; in de bosjes, achter hutjes of muurtjes, of boven open water. Voor 2,3 miljard mensen is dit de dagelijkse realiteit.

Eén derde van de wereldbevolking moet zijn behoefte in de open lucht doen, omdat er geen veilige toiletten zijn. Niet alleen ongemakkelijk, het brengt ook enorme gezondheidsrisico’s met zich mee. Alleen al aan diarree sterven jaarlijks meer dan 525.000 kinderen van onder de 5 jaar (bron: World Health Organization). Een bijkomend gevaar is dat veel meisjes en vrouwen die in het open veld hun behoefte moeten doen, een verhoogde kans lopen te worden aangevallen door mannen.

De gevolgen van het ontbreken van een toilet en de blootstelling aan de verstrekkende gezondheidsrisico’s zijn voor ons bijna onvoorstelbaar maar bovenal onaanvaardbaar. Daarom steunt The Good Roll de ‘WASH and Learn’ projecten van Stichting Simavi in Afrika.


WATER EN TOILETTEN

Als jij toiletpapier van The Good Roll koopt, steun je daarmee onze missie: veilige en schone toiletten voor iedereen. 

50% van de nettowinst van The Good Roll investeren wij samen met de partners van Stichting Simavi in de installatie van veilige toiletten in Oost-Afrika. De toegang tot een veilig toilet is namelijk niet alleen belangrijk in je eigen huis; om de basisgezondheid te verbeteren moeten veilige toiletten ook op publieke plekken, zoals scholen beschikbaar zijn. Met de aanleg van deze toiletten en het verspreiden van kennis over hygiëne worden levensgevaarlijke ziektes voorkomen en kunnen kinderen veilig naar school. Zo kunnen ze zich ontwikkelen en breken ze uit de vicieuze cirkel van armoede.

Vanaf het moment dat we ons eerste toiletpapier verkopen, steunen we de WASH and Learn projecten van Stichting Simavi. Samen met de partners van Stichting Simavi en lokale partner HEWASA beginnen we in Kabarole district in Oeganda aan het realiseren van veilige toiletten op de St John’s Nsongya Primary School. Voor de aanvang van de projecten waren de hygiëne en toegang tot toiletten bijzonder slecht. Samen met onze lokale partners stimuleren we lokale gemeenschappen om zelf hun toiletten en wasbakken te bouwen. We geven voorlichting over hygiëne en trainen dorpsbewoners tot onderhoudsmonteurs. Zo zorgen we samen voor een duurzaam resultaat. 


OVER SIMAVI

Een goede gezondheid is de basis van alles
Het stelt je in staat om in jezelf te geloven, het heft in eigen handen te nemen en je dromen waar te maken. Alleen met een goede gezondheid kan je jezelf en je familie ontwikkelen en zo uit de armoede komen. Stichting Simavi maakt zich hard om kwetsbare groepen mensen in Afrika en Azië, vooral vrouwen en meisjes, in staat te stellen om een gezond leven te leiden, door:

  • Het verbeteren van hun hygiënische omstandigheden en het mogelijk te maken dat er toegang is tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, en

  • Hen weloverwogen beslissingen te laten nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, vrij van discriminatie, dwang en geweld. 

Speel video play_arrow