The Good Roll Foundation

Why don't you take a look at our brand new Foundation website!
"Stiftelsen The Good Roll tar sikte på å gjøre bærekraftige sanitærfasiliteter tilgjengelige, og dessuten alt som direkte eller indirekte er relatert til det ovennevnte eller som kan være gunstig for dette, alt i den videste forstand av ordet."
Kort sagt: Stiftelsen vår er der for å sikre at pengene vi samler inn fra salget av rullene våre, blir brukt på best mulig måte til å bygge sanitæranlegg, uten å skape fortjeneste.
Hvert eneste år donerer Den Gode Rullen 50 % av nettofortjenesten sin til å bygge toaletter i utviklingsland. Dette er (netto) fortjeneste som blir igjen etter at kostnader til personal og kontorhusleie har blitt trukket fra. Da vi har tro på entreprenørskapet og formålet/visjonen vår, ønsker vi å holde av et maksimalt beløp som vi reserverer for donasjonen til SIMAVI for bygging av toaletter. Dette er årsaken til at vi har fastsatt driftskostnadene til et maksimum på 20 %. Dersom kostnadene overstiger 20 %, vil de ekstra kostnadene bli trukket fra overskuddsandelen og ikke bli belastet stiftelsen vår. På denne måten forblir vi fullt fokusert på oppdraget vårt, nemlig å bygge toaletter og å forbedre menneskers liv i disse landene der de ikke har denne primære "grunnleggende innretningen".... Vi driter ikke i det!1. mars hvert regnskapsår publiserer vi de årlige finansrapportene våre, og disse er bekreftet av en regnskapsfører. Donasjonen går til stiftelsen vår, som distribuerer midlene mellom prosjektene med for eksempel SIMAVI. Diagrammet vårt viser hvor mange toaletter vi har bygget og kommer til å bygge. Dette gjør diagrammet delvis fiktivt, men det gir alltid et godt bilde av formålet vårt, aktuelle prosjekter og hvordan tellerens tilstand vil være hvis vi utarbeider de årlige tallene våre.
På grunn av vår positive innvirkning på mennesker og planeten, ble The Good Roll Foundation nylig tildelt ANBI-statusen. ANBI-statusen blir tildelt selskaper hvor over 90% av deres arbeid er rettet mot allmennnyttige tiltak.
vil du vite mer om oss? Les vår årsrapport 2020-2021, og klikk her.

🚽 WE BUILD TOILETS 🚽

Beneath you will find a few of our projects. Check out our foundation website for more: www.thegoodrollfoundation.com
Zongo, Accra
Da Awatul islamic School Accra
Bob School, Ghana

DE BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅLENE (SDGs) OG DEN GODE RULLEN

SDGs, hva skal jeg forestille meg?Dette er 17 bærekraftige utviklingsmål, eller Sustainable Development Goals, for å gjøre verden til "et bedre sted i 2030", skriver de Forente Nasjoner (FN) i forslaget sitt for en ny global agenda.Det første og viktigste målet er å gjøre slutt på fattigdom, som ifølge FN er "vår tids største utfordring". Det er i tillegg målsetninger vedrørende helse, utdanning og rent drikkevann, men også ambisjoner når det gjelder bærekraftig energi, mindre ulikhet og hvordan klimaendringene skal håndteres.
Med Den Gode Rullen bidrar vi direkte til mål 6: Sikre tilgang til bærekraftig vannforvaltning og gode sanitærforhold for alle. Rent drikkevann og gode og rene sanitærforhold har en positiv påvirkning for andre globale mål slik som matsikkerhet, utdanning og helse. Rene toaletter på skoler sikrer at flere jenter går på skolen, selv når de har menstruasjon. At barn generelt sett er mindre utsatt for sykdommer, og på denne måten kan vi bidra til at én enkelt utdannet ungdom kan bidra til økonomien deres. Uheldigvis dør millioner av mennesker hvert år av sykdommer forårsaket av dårlig hygiene, og det har en direkte innvirkning på den lokale økonomien. Siden 1990 har 2,6 milliarder mennesker hatt tilgang til rent drikkevann, men 1,8 milliarder mennesker får fremdeles drikkevann fra forurensede kilder. I tillegg er det 2,4 milliarder mennesker i verden som ikke kan bruke rene toaletter og andre sanitærfasiliteter.Vannkvalitet. I mål 6 ble det fastsatt at innen 2030 skal alle ha tilgang til rent drikkevann og bruke rene og gode sanitærfasiliteter.Mye avfall blir fremdeles kastet i vannet. For å forbedre vannkvaliteten, må denne forurensningen stoppes og avløpsvann må renses mye oftere. Alle land må dessuten ha et godt fungerende vannstyringssystem innen 2030.